site için görsel 2-3

YÖNETİM VE ÜYELER

MERKEZİN YAPISI

Merkez Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Funda YİRMİBEŞOĞLU    [Müdür]

Prof.Dr. Gülşen AYTAÇ    [Müdür Yardımcısı]

Doç.Dr. Özhan ERTEKİN    [Yönetim Kurulu Üyesi]

Prof.Dr. Fethi KADIOĞLU    [Yönetim Kurulu Üyesi]

Prof.Dr. İsmail TORÖZ    [Yönetim Kurulu Üyesi]

Prof.Dr. Çiğdem KAYA    [Yönetim Kurulu Üyesi]

Doç.Dr. Didem SALOĞLU DERTLİ    [Yönetim Kurulu Üyesi]

Doç.Dr. Mahmut ALTINBAŞ    [Yönetim Kurulu Üyesi]

Araş.Gör. Dr. Ayşe Meltem BASLO    [Merkez Araştırma Görevlisi]

Merkez Danışma Kurulu

Akademisyenler
 1. Prof.Dr.  Fatih TERZİ [İTÜ]
 2. Doç.Dr. Engin Eyüp EYUBOĞLU [İTÜ]
 3. Prof.Dr. Hatice AYATAÇ [İTÜ]
 4. Prof.Dr. Şebnem Timur ÖĞÜT [İTÜ]
 5. Prof.Dr. Mustafa Ömer KARAÖZ [İÜ]
 6. Doç.Dr. Hande Sanem ÇINAR [İÜ]
Kamu Kuruluşları
 1. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı – Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
 2. TOKİ Ankara Merkez
 3. İlbank- İller Bankası A.Ş.
 4. İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 5. T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Odalar / Dernekler / STK'lar
 1. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
 2. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
 3. GYODER
 4. Türk Yapısal Çelik Derneği – TUCSA
 5. Türkiye Prefabrik Birliği
 6. Türkiye Müteahhitler Birliği
Firmalar / GYO'lar
 1. Future Invest Global A.Ş.
 2. Cem ERÖZÜ [Erözü Mimarlık]
 3. Ebru SÖNMEZ [TOPSİT A.Ş. International Relations & Operations Mgr./Dış İlişkiler ve Operasyon Md.]
 4. Mustafa YÜCEL [HEM Yapı Uygulama Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ., HEM Mimarlık Dekorasyon Uygulama Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ]
Komisyonlar
 1. Merkez Yeşil Eğitim Komisyonu
 2. Merkez Kentsel Dönüşüm Eğitim Komisyonu
 3. Merkez Konut Araştırmaları ve İnovasyon Komisyonu
 4. Merkez Disiplinlerarası Lisansüstü Program Komisyonu
İşbirliği Sağlanacak Kişi ve Kuruluşlar
 • Interfed Yön. ve Fin. Dan. Ltd. Şti.
 • Kartepe Belediyesi
 • Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.
 • Pikare İnovasyon Ürün Geliştirme ArGe ve Danışmanlık Hizm. A.Ş.
 • Binhan ORAĞLI EMRE [REKSAN REKLAM Creative Director]
 • Zeynep YİRMİBEŞOĞLU [Boğaziçi Üniversitesi]
 • Yaprak GÜLEÇ [Turizmci] 

Tüm İTÜ Öğretim Üye ve Yardımcıları

Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU [İTÜ]
Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Demirel EREN [İTÜ]
Doç. Dr. Suat APAK [İTÜ]
Prof. Dr. Yüksel DEMİR [İTÜ]
Prof. Dr. Fatih TERZİ [İTÜ]
Prof. Dr. Kerem KORAMAZ [İTÜ]
Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN[İTÜ]
Doç. Dr. Gülden Demet ORUÇ [İTÜ]
Ozan BÜK [İTÜ]
Prof. Dr. Levent TRABZON [İTÜ]
Öğr. Gör. Dr. Hikmet İSKENDER [İTÜ]
Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN [Kocaeli Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi]
Doç. Dr. Elif Özden ÖRNEK [YTÜ]
Prof. Dr. Demet Irklı ERYILDIZ [Okan Üniversitesi]
Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN [MSGSÜ]
Öğr. Gör. Dr. İnci ONGUN [MSGSÜ]
Araş. Gör. Dr. Kumru ÇILGIN [MSGSÜ]
Araş. Gör. Derya ALTINER [MSGSÜ]
Prof. Dr. Ayşe YÖNDER [NY Pratt Institute]
Ferhat KETEN  [Keten İnşaat]
Nişvan KABAKÇI [Boğaziçi Üniversitesi]
Ece ÖZMEN [İTÜ]
Tülay TOKGÖZ [Nişantaşı Üniversitesi]
Özen YİRMİBEŞOĞLU
TAŞKIŞLA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
ARDIÇ DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÇEDBİK
İstanbul Kalkınma Ajansı – İSTKA
Melih Tavukçuoğlu [AYIDER]
Yapı Endüstri Merkezi – YEM
Kurt Creager [OTAC Inc., Housing & Community Development]
Jean-François PEROUSE [Galatasaray Üniversitesi / IFEA]
Dr. Ian BRITTAIN, [Research Fellow Centre for Business in Society, Coventry University Business School, UK]
Candace CABLEUS [International Council on Disabilities Consultant- LA2028 Olympic and Paralympic Games UNICEF Consultant on Inclusive Education]
Konstantinos PAMPOS [Dionysos General Manager]
Charalampos KARAGİANNİS  [Ethniko Metsovio Üniversitesi- makine mühendisliği- The Project / Strategic Manager for Business, Electro-mechanical & University projects, PM Instructo]