Graduates-e1573544829543

KONUT VE DEPREM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Konut ve Deprem

Öngörülen hedefler çerçevesinde Konut Uyg.Ar İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Porgramı’nı yürütmektedir. Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen disiplinler arası bir Yüksek Lisans programdır. Programın amacı ülkemizde bir afet anında, deprem ve konut konusunda yapılan çalışmaların yetersizliği ve bilgi eksikliği dikkate alınarak bu konuda bilgi birikimi sağlamak ve ilgili dallarda uzman eleman yetiştirmektir. Bu program İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü işbirliği ve İTÜ Konut Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin desteği ile yürütülmektedir.

Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2001-2002 Akademik yılında 10 Öğrenci ile eğitim vermeye başlamıştır. 2002-2003 Akademik yılı Güz yarıyılında program ilk mezunlarını vermiştir. Eğitime 2015-2016 Akademik Yılı Bahar yarıyılında 1’i hazırlıkta olmak üzere kayıtlı 11 öğrenciyle devam edilmiştir. Tezsiz Yüksek Lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklikler nedeniyle programın Tezli / Tezsiz biçiminde geliştirilmesi düşünülmüştür. 2016-2018 yılları arasında hazırlıklar son aşamaya getirilmiş ancak program 2018 yılında sona ermiştir.

Konut ve Deprem

Konut ve Deprem