SEMİNER & SEMPOZYUM

“Doctoral Studies on Housing” 

Sempozyum

Doğu Akdeniz Üniversitesi Konut, Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Merkezi (EMU, HERA-C) ile İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi (İTÜ, KAEM)’in ortaklaşa düzenlediği sempozyum, Magosa-Kıbrıs

20-22 Mayıs 2008

Konut üzerine doktora çalışmaları sempozyumu düzenleme düşüncesi konut araştırmaları alanının farklılık ve çeşitliliğinden kaynaklanmıştır. Sempozyum konut üzerine 2002-2008 yılları arasında çalışmış ya da hala çalışan tez aşamasındaki lisansüstü öğrencileri ile akademisyenleri hedeflemektedir. Konut her zaman farklı araştırma alanlarının ana konusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu sempozyum konut araştırma konularındaki çeşitlilik üzerine bir bilimsel platform yaratmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda araştırmacı ve akademisyenlerin bulgularını paylaşmalarına önem verilmiştir. Aynı zamanda konut alanındaki araştırmacılar arasında fikir alışverişini ve ortaklığı sağlayacak bir ağ kurulması da planlanmıştır.