Collaborative_workshop_meta2

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

8


 OIKONET Lizbon Çalıştayı

14 – 19 Temmuz 2014

İTÜ Konut Uyg.Ar’ın da içinde bulunduğu Avrupa Birliği destekli OIKONET projesinin “Toplukonutlarda Çağdaş Yaşama Paternleri” konulu çalışma platformunun Lizbon’da gerçekleştirilen çalıştayına iki öğrencimizle katılınmıştır. 14 – 19 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılan çalıştayda 14 Avrupa Birliği üyesi ülkenin üniversitelerinden 49 lisans ve lisans üstü öğrenci yer almıştır. OIKONET ile işbirliğimiz bu platform kapsamında 3 yıl devam edecektir. Bir sonraki çalıştay 2015 yazında Berlin’de BTU [Brandenburg Teknik Üniversitesi] yöneticiliğinde gerçekleşmiştir. Bu platformun yanı sıra “Treshold Matters – Başlangıç Noktaları” platformuna da İTÜ Konut Uyg.Ar olarak girilmiştir. 


[OSMOSIS] Le Parc Gezi Uluslararası Çalıştay

3-6 Mart 2014
9

Belçika Park ve çevresinin dönüşümü üzerine odaklanılan olan çalıştayda katılımcılar gruplar halinde çalışmışlar ve bölgenin tasarımına geçirgenlik ve akış teması üzerinden yaklaşmışlardır. UMONS [Université de Mons] ile ortak öğrenci çalıştayı İTÜ Taşkışla binasında gerçekleştirilmiştir.                       

Amaç katılımcıların kentin belleğini yansıtacak ve ortaya koyacak şekilde çalışmaya yaklaşmaları ve kentsel ve kamusal alanın sanatla olan ilişkisini de bu bağlamda irdelemeleridir.

Çalıştaya 21 öğrenci katılmıştır.10


“OIKODOMOS – Workshop about Housing and Proximity”

Taşkışla, İstanbul, İTÜ

2-6 Mayıs 2011

Uluslararası OIKODOMOS çalıştayı kurum ve öğrencilere “Sanal Kampüs” kanalıyla tasarım ve uygulama süreçlerine katılımı sağlamaktadır. Bu sene dördüncüsü düzenlenen çalıştay İstanbul’da HERA tarafından İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.  Çalıştayın ana hedefi, Avrupa banliyölerinde yoğunlaşan günümüz konut mevcut durumu ve tasarımını çözümlemek ve yeniden düşünmektir. Kentsel gelişim stratejileri kadar mimari müdahaleler de çalıştay süresince tartışılmıştır.

11


“Kapalı Yerleşmeler Çalıştayı” 

Taşkışla, İstanbul, İTÜ 

8 Ekim 2008

Çalıştay yedi üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Hedefi kapalı yerleşimlere ilişkin bir ağ kurmaktır.