6303740

BİLDİRİLER / ÖZETLER

Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri: Yeni Yaşamlar, Yeni Mekânlar, Yeni Sınırlar (özet kitabı), İTÜ Konut Uyg-Ar, İstanbul 2010

Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri

6th International Conference of the Research Network “Private Urban Governance & Gated Communities” Re-Interpretation / Transformation of Territorial Boundaries (özet kitabı), İTÜ Konut Uyg-Ar, İstanbul 2011

Abstract Book

7th international seminar on vernacular settlements / Re-assessing vernacular architecture: theories and practices traditions, identities and globalization [bildiri kitabı]

7th international seminar