Congress

KONGRE & KONFERANS

6ISVS  2014 İSTANBUL 7th International Seminar on Vernacular Settlements
“7th International Seminar on Vernacular Settlements / Re-Assessing Vernacular Architecture: Theories and Practices Traditions, Identities and Globalization”

Taşkışla, İstanbul, İTÜ

15 – 17 Ekim 2014

Uluslararası konferansın organizasyonu İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım ve Tipoloji Çalışma Grubu ile birlikte yürütülmüştür. Konferans 15 - 17 Ekim 2014 tarihleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası’nda gerçekleştirilmiştir.

Konferansa davetli olarak 6 konuşmacı katılmıştır [Prof.Dr. Nezar AlSayyad, Prof.Dr. Ferhan Yürekli, Prof.Dr. Miki Desai, Prof.Dr. Eti Akyüz Levi, Prof.Dr. Attilio Petruccioli, Prof.Dr. Nigan Bayazıt]

70 bildirinin sunulduğu konferansa çoğunlukla Türk ve dünya üniversitelerinden gelen doktora öğrencileri katılmış; öğretim üyeleri ve davetli konuşmacılarla tanışma fırsatını yakalamışlardır. Katılımcılar, tekli ya da takımla yazılan bildirileri sunanlar, organizasyon, bilimsel komite üyeleri, danışmanlar, davetli konuşmacılar, araştırma merkezlerinden ve mimarlık ofislerinden gelenler, bilimsel komite üyeleri olarak oldukça zengin ve çeşitli sunan-dinleyen-soru sorup tartışan bir grup oluşturmuştur. Böylelikle sayı beklendiği gibi 100’ün üzerine çıkmıştır. Ayrıca genç araştırmacılar için en iyi bildiri yarışması düzenlenmiştir. Genelde doktora öğrencileri ilginç ve özgün çalışmalarıyla buna hak kazanmışlardır.54

“6th International Conference of the Research Network “Private Urban Governance & Gated Communities” Re-Interpretation / Transformation of Territorial Boundaries” 

Taşkışla, İTÜ  

8-11 Eylül 2011

Konferans kapalı yerleşmeler hakkında mimarlık, kentsel tasarım, coğrafya, iktisat, sosyoloji, tarih, siyaset bilimi ve hukuk alanlarında disiplinlerarası bir tartışmayı başlatmayı hedeflemiştir. Kapalı yerleşmeler tüm dünyada gittikçe yayılan bir konudur. Kentsel dokuyu değiştirmek açısından oldukça etkili olan bu yerleşimler, dönüşüm süreçleri ile kamusal ve özel sınırlar açılarından mekansal ve sosyal ayrımı tetikledikleri için eleştirilmektedirler. Konferansta bu konular derinlemesine tartışılmış ve farklı ülkelerden araştırmacılar arasında fikir alışverişinde bulunulmuştur. “New Housing Researchers’ Colloquium” in connection with the ENHR conference

İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul, İTÜ

2-3 Temmuz 2010

2
3

İki yılda bir ENHR konferansları konut konusunda yeni araştırmacılara yönelik kolokyum düzenlemektedir. Bu seneki kolokyumda doktora öğrencileri ve diğer yeni başlamış araştırmacılar konutla ilişkili sürmekte olan çalışmalarını sunma imkânı bulmuşlardır. NHR2010 Kolokyumu konut ve şehircilik konularında araştırma yapan deneyimli araştırmacıların da katılımına açık olmuştur.

“Urban Dynamics & Housing Change, Crossing into the 2nd Decade of the 3rd Millenium”, ENHR 22ndConference, İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, Taşkışla, İstanbul, 4-7 Temmuz 2010

Avrupa Konut Araştırmaları Ağı’nın (European Network for Housing Research-ENHR) 1986 yılından bu yana gerçekleştirdiği konferanslar dizisinin yirmi ikincisi 2-7 Temmuz 2010 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarihi Taşkışla binasında Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmiştir. ENHR konferansları konut ve şehircilik uzmanlarının fikir ve araştırma bulgularının paylaşımı için mükemmel bir ortam sağlamaktadır. Konferansın teması “3. Milenyumun 2. Çeyreğine girerken Kentsel Dinamikler ve Konut Değişimi” olarak belirlenmiştir. 2000’li yılların ilk on yıllık dönemindeki küresel gelişmelerin göz önüne alınmasıyla sorunların ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin saptanması ve böylece önümüzdeki on yıllık dönem için yeni araştırma sorularının belirlenmesi konferansın ana hedefleri arasında yer almaktadır.1“Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri: Yeni Yaşamlar, Yeni Mekânlar, Yeni Sınırlar”

İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul, İTÜ

                                                     4-5 Mart 2010

İstanbul Teknik Üniversitesi, Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi etkinlikleri kapsamında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde,  4-5 Mart 2010 tarihlerinde "Yeni Yaşamlar, Yeni Mekanlar, Yeni Sınırlar" temalı Ulusal Kapalı Konut Yerleşmeleri Konferansı düzenlenmiştir. Konferansta güncel bilimsel araştırma sonuçları sunularak farklı disiplinlerden araştırmacı ve uygulamacıların görüş alışverişinde bulunacakları bir ortam yaratılması amaçlanmıştır. Günümüzde Türkiye'de “Dışa Kapalı Konut Yerleşmeleri”nin gelişim süreci, kentlerdeki konumları, yerleşim örüntüleri, konut tipoloji ve mekansal özellikleri, kentle, kent yönetimiyle ve yakın çevrelerindeki konut yerleşmeleri ile ilişkileri konferansın kapsamını oluşturmaktadır.