site için görsel 2-3

MANAGEMENT AND MEMBERS

Board of Management 

Prof. Dr. Funda YİRMİBEŞOĞLU    [Director]

Prof. Dr. Gülşen AYTAÇ    [Vice Director]

Assoc. Prof. Dr. Özhan ERTEKİN    [Member of Board of Management]

Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU    [Member of Board of Management]

Prof. Dr. İsmail TORÖZ    [Member of Board of Management]

Prof. Dr. Çiğdem KAYA    [Member of Board of Management]

Assoc. Prof. Dr. Didem SALOĞLU DERTLİ    [Member of Board of Management]

Assoc. Prof. Dr. Mahmut ALTINBAŞ    [Member of Board of Management]

Res. Assist. Dr. Ayşe Meltem BASLO    [Research Assistant of HREC]


HREC Advisory Board

Academicians

 1. Prof. Dr. Fatih TERZİ [ITU]
 2. Assoc. Prof. Dr. Engin Eyüp EYUBOĞLU [ITU]
 3. Prof. Dr. Hatice AYATAÇ [ITU]
 4. Prof. Dr. Şebnem Timur ÖĞÜT [ITU]
 5. Prof. Dr. Mustafa Ömer KARAÖZ [IU]
 6. Assoc. Prof. Dr. Hande Sanem ÇINAR [IU]

Public Institutions

 1. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı – Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
 2. TOKİ Ankara Merkez
 3. İlbank- İller Bankası A.Ş.
 4. İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 5. T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Chambers / Associations / NGO’s 

 1. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
 2. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
 3. GYODER
 4. Türk Yapısal Çelik Derneği – TUCSA
 5. Türkiye Prefabrik Birliği
 6. Türkiye Müteahhitler Birliği

Companies / REIT’s

 1. Future Invest Global A.Ş.
 2. Cem ERÖZÜ [Erözü Mimarlık]
 3. Ebru SÖNMEZ [TOPSİT A.Ş. International Relations & Operations Mgr./Dış İlişkiler ve Operasyon Md.]
 4. Mustafa YÜCEL [HEM Yapı Uygulama Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ., HEM Mimarlık Dekorasyon Uygulama Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ]

Commissions

 1. Merkez Yeşil Eğitim Komisyonu
 2. Merkez Kentsel Dönüşüm Eğitim Komisyonu
 3. Merkez Konut Araştırmaları ve İnovasyon Komisyonu
 4. Merkez Disiplinlerarası Lisansüstü Program Komisyonu

Persons and Organizations to be Cooperated with

 • Interfed Yön. ve Fin. Dan. Ltd. Şti.
 • Kartepe Belediyesi
 • Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.
 • Pikare İnovasyon Ürün Geliştirme ArGe ve Danışmanlık Hizm. A.Ş.
 • Binhan ORAĞLI EMRE [REKSAN REKLAM Creative Director]
 • Zeynep YİRMİBEŞOĞLU [Boğaziçi Üniversitesi]
 • Yaprak GÜLEÇ [Turizmci] 

All ITU Academicians and more

Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU [İTÜ]
Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Demirel EREN [İTÜ]
Doç. Dr. Suat APAK [İTÜ]
Prof. Dr. Yüksel DEMİR [İTÜ]
Prof. Dr. Fatih TERZİ [İTÜ]
Prof. Dr. Kerem KORAMAZ [İTÜ]
Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN[İTÜ]
Doç. Dr. Gülden Demet ORUÇ [İTÜ]
Ozan BÜK [İTÜ]
Prof. Dr. Levent TRABZON [İTÜ]
Öğr. Gör. Dr. Hikmet İSKENDER [İTÜ]
Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN [Kocaeli Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi]
Doç. Dr. Elif Özden ÖRNEK [YTÜ]
Prof. Dr. Demet Irklı ERYILDIZ [Okan Üniversitesi]
Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN [MSGSÜ]
Öğr. Gör. Dr. İnci ONGUN [MSGSÜ]
Araş. Gör. Dr. Kumru ÇILGIN [MSGSÜ]
Araş. Gör. Derya ALTINER [MSGSÜ]
Prof. Dr. Ayşe YÖNDER [NY Pratt Institute]
Ferhat KETEN  [Keten İnşaat]
Nişvan KABAKÇI [Boğaziçi Üniversitesi]
Ece ÖZMEN [İTÜ]
Tülay TOKGÖZ [Nişantaşı Üniversitesi]
Özen YİRMİBEŞOĞLU
TAŞKIŞLA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
ARDIÇ DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÇEDBİK
İstanbul Kalkınma Ajansı – İSTKA
Melih Tavukçuoğlu [AYIDER]
Yapı Endüstri Merkezi – YEM
Kurt Creager [OTAC Inc., Housing & Community Development]
Jean-François PEROUSE [Galatasaray Üniversitesi / IFEA]
Dr. Ian BRITTAIN, [Research Fellow Centre for Business in Society, Coventry University Business School, UK]
Candace CABLEUS [International Council on Disabilities Consultant- LA2028 Olympic and Paralympic Games UNICEF Consultant on Inclusive Education]
Konstantinos PAMPOS [Dionysos General Manager]
Charalampos KARAGİANNİS  [Ethniko Metsovio Üniversitesi- makine mühendisliği- The Project / Strategic Manager for Business, Electro-mechanical & University projects, PM Instructo]